HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Học viện Tài chính - Mã tuyển sinh: HTC - Tên tiếng Anh: Academy Of Finance (AOF)

Năm thành lập: 1963 - Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính

Địa chỉ: Ban Quản lí Đào tạo: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: HTC – TỔNG CHỈ TIÊU: 4.150

 

Ngành/chuyên ngành đào tạoMã ngànhKhối thiChỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học chính quy 4000
- Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Đầu tư tài chính; Phân tích chính sách tài chính).D340201A, A1, D12000
- Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán; Kế toán công).D340301A, A11300
- Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing).D340101A, A1, D1240
- Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán).D340405A, A1120
- Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật).D310101A, A1, D1180
- Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán)D220201D1160
Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy 150
- Tài chính – Ngân hàng (gồm 01 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp).D340201A, A175
- Kế toán (gồm 01 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp).D340301A, A175

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

- Phương thức TS: Tổ chức thi tuyển sinh;

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào Học viện. Đối với thí sinh thi khối A, A1, D1 các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) nếu đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang ngành học còn chỉ tiêu;

- Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2;

- Số chỗ trong KTX:  400;

- Sinh viên có thể học 2 ngành đào tạo trong thời gian 4 năm.

 

Chương trình liên kết:

- Chương trình đào tạo liên kết Cử nhân ngành Kế toán và Quản lí Tài chính; Quản trị Kinh doanh và Chiến lược. Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của  Trường ĐH Gloucestershire (Anh Quốc) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy.  Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn

- Chương trình đào tạo liên kết Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm; lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn

- Chương trình đào tạo liên kết Cử nhân Thương mại Bcom; Lớp học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Học viện Tài chính phối hợp giảng dạy. Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.iife.edu.vn

 

Đào tạo liên thông:

- Điểm xét tuyển lớn hơn điểm sàn Đại học, phương thức xét tuyển điểm từ cao xuống thấp;

- Không tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng nghề;

- Hồ sơ nộp tại trường theo địa chỉ ghi ở trên.

Nguồn tin: KenhTuyenSinh