Thứ trưởng Giáo dục Bùi Văn Ga vừa có công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để điều chỉnh, sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý.

Nhiệm vụ quan trọng là phân loại các dự án đầu tư thành lập trường trên địa bàn (hoặc thuộc quyền quản lý), đánh giá kết quả thực hiện các dự án, sau đó đề xuất phương án xử lý với những dự án đã quá hạn và gửi kết quả về Bộ Giáo dục trước ngày 25/4. Đây sẽ là căn cứ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng.

DSC-0730-JPG-5381-1395653439.jpg
Theo quyết định của Chính phủ, từ nay đến 2020 sẽ ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điều kiện, hạn chế việc nâng cấp các cơ sở hiện có, khuyến khích đào tạo những ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp. Ảnh: HH.

Bộ Giáo dục cũng đề nghị các Bộ, tỉnh (thành) hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện những dự án thành lập trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương. Tuy nhiên, cần kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện cam kết, tiến độ đầu tư.

"Bộ Giáo dục sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, cao đẳng. Đồng thời xem xét báo cáo và đề xuất Thủ tướng phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường đại học, cao đẳng đã gửi về Bộ trước thời điểm ban hành công văn", Thứ trưởng Ga nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục đề nghị các Bộ và tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt đối với các trường mới thành lập nhằm giữ vững tính ổn định của hệ thống, hướng tới mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Trước đó, ngày 26/6/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 37 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Theo đó, ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điều kiện, hạn chế việc nâng cấp các cơ sở hiện có, khuyến khích đào tạo những ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, cân đối hợp lý cơ cấu đào tạo giữa trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp..., đảm bảo tính liên thông giữa các loại hình, các trình độ đào tạo.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dung-nang-cap-thanh-lap-moi-dai-hoc-cao-dang-2968268.html