TTO - Trường ĐH An Giang, vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và thông báo xét tuyển hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào trường.

Trường ĐH An Giang

Trường ĐH An Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Khối 

ĐiỂm chuẩn NV1

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

Sư phạm Toán học

A,A1

15

Sư phạm Vật lý

A,A1

13

Sư phạm Hóa học

A

13

Sư phạm Sinh học

B

14

Sư phạm Ngữ văn

C

14

Sư phạm Lịch sử

C

14

Sư phạm Địa lý

C

14

Sư phạm tiếng Anh

D1*

20

Giáo dục Tiểu học

A,A1

16,5

C

17,5

D1

17

Giáo dục Chính trị

C

14

Tài chính doanh nghiệp

A,A1

13

D1

13,5

Kế toán

A,A1

14,5

D1

15

Kinh tế quốc tế

A,A1

13

D1

13,5

Quản trị kinh doanh

A,A1

13

D1

13,5

Tài chính - Ngân hàng

A,A1

13

D1

13,5

Nuôi trồng thủy sản

A,A1

13

B

14

Chăn nuôi

A,A1

13

 B

14

Khoa học cây trồng

A,A1

13,5

B

14,5

Bảo vệ thực vật

A, A1

14

B

15

Phát triển nông thôn

A,A1,B

13,5

 

14,5

Công nghệ thông tin

A,A1

13

D1

13,5

Kỹ thuật phần mềm

A,A1

13

D1

13,5

Công nghệ thực phẩm

A,A1

15

 B

16

Công nghệ sinh học

A,A1

15

B

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A,A1

13,5

D1

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

A,A1

14

B

15

Việt Nam học (VH du lịch)

A,A1

14

D1

14,5

Ngôn ngữ Anh

D1*

18,5

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

960

Sư phạm tiếng Anh

D1*

14,5

Giáo dục Tiểu học

A,A1,D1

11

C

12

Giáo dục Mầm non

M

13

Sư phạm Tin học

A,A1,D1

10

Nuôi trồng thủy sản

A,A1/B

11-Oct

Khoa học cây trồng

A,A1/B

11-Oct

Phát triển nông thôn

A,A1/B

11-Oct

Công nghệ thực phẩm

A,A1/B

11-Oct

Công nghệ sinh học

A,A1/B

11-Oct

Công nghệ thông tin

A,A1,D1

10

Việt Nam học (VH du lịch)

A,A1,D1

10

Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Mã ngành

Khối

Điểm sàn NVBS

Chỉ tiêu NVBS

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

630

Sư phạm Toán học

D140209

A,A1

15

5

Sư phạm Vật lý

D140211

A,A1

13

30

Sư phạm Hóa học

D140212

A

13

5

Sư phạm Sinh học

D140213

B

14

30

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

14

20

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

14

20

Sư phạm Địa lý

D140219

C

14

25

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1*

20

5

Giáo dục Chính trị

D140205

C

14

10

Tài chính doanh nghiệp

D340203

A,A1

13

40

 

D1

13,5

Kinh tế quốc tế

D310106

A,A1

13

10

 

D1

13,5

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

13

20

 

D1

13,5

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1

13

75

 

D1

13,5

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A,A1

13

20

 

B

14

Chăn nuôi

D620105

A,A1

13

50

 

 B

14

Khoa học cây trồng

D620110

A,A1

13,5

30

 

B

14,5

Bảo vệ thực vật

D620112

A, A1

14

30

 

B

15

Phát triển nông thôn

D620116

A,A1,B

13,5

30

 

 

14,5

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

13

30

 

D1

13,5

Kỹ thuật phần mềm

D480103

A,A1

13

90

 

D1

13,5

Công nghệ sinh học

D420201

A,A1

15

10

 

B

16

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A,A1

13,5

10

 

D1

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

A,A1

14

10

 

B

15

Việt Nam học (VH du lịch)

D220113

A,A1

14

10

 

D1

14,5

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1*

18,5

15

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

540

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1*

14,5

100

Giáo dục Mầm non

C140201

M

13

10

Sư phạm Tin học

C140210

A,A1,D1

10

90

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A,A1/B

10/11

50

Khoa học cây trồng

C620110

A,A1/B

10/11

30

Phát triển nông thôn

C620116

A,A1/B

10/11

40

Công nghệ thực phẩm

C540102

A,A1/B

10/11

70

Công nghệ sinh học

C420201

A,A1/B

10/11

50

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

10

50

Việt Nam học (VH du lịch)

C220113

A,A1,D1

10

50

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung: từ ngày 15-8 đến 17g ngày 15-9-2013. Hồ sơ gồm có (thí sinh có thể nộp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện): chứng nhận kết quả tuyển sinh, 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh. Lệ phí: 15.000đ/ hồ sơ.

MINH GIẢNG - TuoiTre.Vn