TTO - Ngày 12-8, Trường ĐH Luật Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm sàn trúng tuyển vào trường được xác định theo khối thi: Khối A: 22,5 điểm ; Khối C: 22,5 điểm; Khối D1: 20,5 điểm. Năm 2013, Trường ĐH Luật Hà Nội không xét tuyển nguyện vọng 2.

Điểm trúng tuyển theo các ngành (không nhân hệ số):

Ngành Luật:

- Khối A, C: 22,5 điểm

- Khối D1: 20,0 điểm

Ngành Luật Kinh tế:

- Khối A, C: 24,0 điểm

- Khối D1: 21,5 điểm

Ngành Luật Thương mại quốc tế:

Khối D1: 20,0 điểm

Mức điểm trúng tuyển trên dành cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

NGỌC HÀ - TuoiTre.Vn