Dựa trên thống kê điểm thi đại học 2013 của thí sinh dự thi các khối A, A1, B, C, D1, M vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành tăng ít nhất từ 4 điểm trở lên so với điểm chuẩn năm ngoái, nhất là các ngành tuyển sinh khối A, B.

Cụ thể, như ngành Sư phạm (SP) Vật lý (dự kiến điểm chuẩn ngành từ 20,5 - 21 điểm; trong khi năm ngoái chỉ 13 điểm là đỗ); ngành SP Hóa (dự kiến điểm chuẩn từ 22 - 22,5 điểm, cao hơn năm ngoái từ 5 điểm (17 điểm) ); các ngành SP Sinh học, Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp- dược liệu- môi trường, Hóa dược, SP Toán đều có điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 4 điểm trở lên so với năm trước.

Các thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Các thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành tuyển sinh các khối C, D1, M cũng tăng, nhưng mức tăng nhẹ hơn các ngành tuyển sinh khối A, B.

Dưới đây, căn cứ thống kê kết quả điểm thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) của các thí sinh dự thi khối A, A1, B, D1, C, M vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng, phân tích điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành cụ thể của trường năm nay như sau:

- SP Toán (tuyển sinh khối A, A1) - chỉ tiêu (CT): 55 SV. Ở mức từ 22,5 điểm trở lên, có 54 thí sinh (TS) thi đạt; gồm 44 TS thi khối A và 10 TS khối A1.

- SP Vật lý (A) - CT: 55. Ở mức từ 20,5 điểm trở lên, có 63 TS thi đạt. Nâng mức từ 21 điểm trở lên, chỉ còn 46 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 20,5 - 21 điểm.

- Toán ứng dụng (A, A1) - CT: 80. Ở mức 14,5 điểm trở lên, có 82 TS thi đạt; gồm 37 TS thi khối A và 45 TS khối A1. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành từ 14,5 điểm trở lên.

- Công nghệ thông tin (A, A1) - CT: 70. Ở mức từ 16,5 điểm trở lên, có 69 TS thi đạt; gồm 34 TS thi khối A, 35 TS khối A1. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 16,5 điểm

- SP Tin học (A,A1) - CT: 55. Ở mức từ 14,5 điểm trở lên, có 54 TS thi đạt; gồm 28 TS thi khối A, 26 TS khối A1. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 14,5 điểm.

- SP Hóa (A) - CT: 55. Ở mức từ 22 điểm trở lên, có 61 TS thi đạt. Nâng mức từ 22,5 điểm trở lên, có 52 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 22 - 22,5 điểm.

- Hóa dược (A) - CT: 65. Ở Ở mức từ 17,5 điểm trở lên, có 74 TS thi đạt. Nâng mức từ 18 điểm trở lên, có 59 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 - 18 điểm.

- Quản lý môi trường (A) - CT: 70. Ở mức từ 15 điểm trở lên, có 75 TS thi đạt. Nâng mức từ 15,5 điểm trở lên, có 57 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 15 - 15,5 điểm.

- Địa lý Tài nguyên - Môi trường (A, B) - CT: 65. Ở mức 15 điểm trở lên, có 67 TS thi đạt; gồm 3 TS thi khối A và 64 TS khối B. Dự kiến điểm chuẩn ngành khoảng 15 điểm.

- SP Sinh học (B) - CT: 55. Ở mức từ 19,5 điểm trở lên, có 58 TS thi đạt. Nâng mức từ 20 điểm trở lên, chỉ còn 38 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn là 19,5 điểm.

- Quản lý Tài nguyên - Môi trường (B) - CT: 70. Ở mức từ 19,5 điểm trở lên, có 60 TS thi đạt. Hạ mức từ 19 điểm trở lên, có đến 91 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 19 - 19,5 điểm.

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp - dược liệu - môi trường (B) - CT: 60. Ở mức từ 20 điểm trở lên, có 70 TS thi đạt. Nâng mức từ 20,5 điểm trở lên, có 55 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 20 - 20,5 điểm.

- Tâm lý học (B, C) - CT: 60. Ở mức từ 16 điểm trở lên, có 77 TS thi đạt, gồm 60 TS thi khối B và 11 TS khối C. Mức từ 16,5 điểm trở lên, có 57 TS thi đạt, gồm 51 TS thi khối B, 6 TS khối C. Dự kiến điểm chuẩn từ 16 - 16,5 điểm.

- Văn hóa du lịch (C, D1) - CT: 70. Ở mức từ 14,5 điểm trở lên, có 72 TS thi đạt; gồm 36 TS khối C, và 36 TS khối D1. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 14,5 điểm trở lên.

- SP Ngữ văn (C) - CT: 55. Ở mức từ 17 điểm trở lên, có 59 TS thi đạt. Nâng mức từ 17,5 điểm trở lên, có 52 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 17 - 17,5 điểm.

- SP Lịch sử (C) - CT: 55. Ở mức từ 16,5 điểm trở lên, có 56 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 16,5 điểm.

- SP Địa lý (C) - CT: 55. Ở mức từ 15,5 điểm trở lên, có 66 TS thi đạt. Nâng mức từ 16 điểm trở lên, có 50 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 15,5 - 16 điểm.

- Văn hóa học (C) - CT: 70. Ở mức từ 16,5 điểm trở lên, có 73 TS thi đạt. Nâng mức từ 17 điểm trở lên, có 65 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 16,5 - 17 điểm.

- Công tác xã hội (C, D1) - CT: 65. Ở mức từ 14 điểm trở lên, có 54 TS thi đạt. Điểm chuẩn ngành có thể điểm sàn.

- Báo chí (C, D1) - CT: 70. Ở mức từ 17,5 điểm trở lên, có 78 TS thi đạt; gồm 55 TS thi khối C và 23 TS khối D1. Mức từ 18 điểm trở lên, có 59 TS thi đạt; gồm 41 TS khối C, 18 TS khối D1. Dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 - 18 điểm.

- Giáo dục Tiểu học (D1) - CT: 110. Ở mức từ 17 điểm trở lên, có 113 TS thi đạt. Nâng mức từ 17,5 điểm trở lên, chỉ có 80 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 17 điểm.

- Giáo dục mầm non (M) - CT: 110. Ở mức từ 18 điểm trở lên, có 133 TS thi đạt. Nâng mức từ 18,5 điểm trở lên, có 100 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 18- 18,5 điểm.

Các ngành Địa lý học, Giáo dục chính trị, Văn học, Vật lý học, Phân tích môi trường có số TS đạt từ 13,5 còn ít so với chỉ tiêu được giao. Dự kiến điểm chuẩn ngành băng điểm sàn. Còn chỉ tiêu cho TS đăng ký nguyện vọng 2.

Khánh Hiền - DanTri.Vn