Điểm sàn Đại học các khối A A1 B C D của những năm trước năm 2013, điểm sàn Đại học các năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 để các bạn đang luyện thi đại học tham khảo.

* Tin thêm: Tuyển sinh 2013: Sẽ không có hai mức điểm sàn Đại học

Năm: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Khối A 15 13 15 13 13 13 13 13
Khối B 15 14 15 15 14 14 14 14
Khối C 14 14 14 14 14 14 14 14,5
Khối D 14 13 13 13 13 13 13 13,5

Chúc các bạn thi tốt!