Yêu cầu báo cáo gồm các nội dung: Tổng số trường mầm non, lớp mầm non, nhóm trẻ, số lượng trẻ và phân tích theo độ tuổi;

Đội ngũ giáo viên và những người chăm sóc trẻ: tổng số, số lượng đã qua bồi dưỡng và đào tạo (ngắn hạn, dài hạn); quận, huyện có tổ chức đào tạo: số lớp, số người được đào tạo.

Điều kiện cơ sở vật chất: có bao nhiêu cơ sở mặt bằng thuê mướn, bao nhiêu của chủ cơ sở; quy mô và diện tích trường lớp, phòng học. Sở yêu cầu thống kê cụ thể số lượng từng loại; dưới 50m2, từ 50 - 100 m2, 100 - 200 m2 và trên 200 m2), việc đảm bảo diện tích tối thiểu cho trẻ theo Điều lệ trường mầm non.

Công tác quản lý, rà soát, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý đối với các nhóm trẻ hoạt động không phép (số lượng cơ sở đã đi thanh tra, tình hình sai phạm, có bao nhiêu cơ sở hoạt động không phép, đề xuất hướng giải quyết).

Những bất cập hiện nay đối với ngành giáo dục mầm non ngoài công lập.

Đề xuất kiến nghị cho giáo dục mầm non ngoài công lập: chính sách đãi ngộ cho giáo viên, chính sách ưu đãi đối với những người tổ chức trường, lớp, nhóm trẻ gia đình, chính sách cho trẻ học ngoài công lập; định hướng đầu tư và phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập tại các địa bàn có khu công nghiệp và khu chế xuất.

Tình hình đầu tư cơ sở vật chất cho ngành học mầm non trong thời gian qua (còn phường nào chưa có trường mầm non công lập, hướng giải quyết)

Tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (kể cả khối ngoài công lập)

Những bất cập trong quy định của pháp luật hiện nay, những khó khăn và đề xuất kiến nghị chính sách cho giáo dục mầm non.

Hạn cuối nộp báo cáo vào ngày 10/1/2014.
 
Theo Lập Phương
GD&TĐ

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/khao-sat-quan-ly-nha-nuoc-voi-truong-mam-non-ngoai-cong-lap-823659.htm