Ngày 12/8, trường ĐH Giao thông vận tải đã công bố điểm tuyển sinh vào trường năm 2013. Trường không xét tuyển nguyện vọng 2.

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Điểm chuẩn đại học 2013 của Trường ĐH Giao thông Vận tải:

Cơ sở tại Hà Nội:

Điểm trúng tuyển 17,5, chung các ngành: kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật điện - điện tử; kỹ thuật điện tử và truyền thông; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật xây dựng; kinh tế xây dựng; khai thác vận tải; kinh tế vận tải; kinh tế; quản trị kinh doanh; kế toán.

- Ngành công nghệ thông tin: 16,5 điểm

- Ngành công nghệ kỹ thuật giao thông: 14,5 điểm

- Ngành kỹ thuật môi trường: 16,5 điểm

Cơ sở tại TP.HCM:

- Điểm trúng tuyển 13, chung các ngành:công nghệ thông tin;kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật cơ khí; kế toán; kinh tế vận tải; kinh tế; quản trị kinh doanh; khai thác vận tải; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật điện tử và truyền thông.

- Điểm trúng tuyển 13,5, chung các ngành: kỹ thuật xây dựng; kinh tế xây dựng.

Hồng Hạnh - DanTri.com.vn