Năm 2013, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tham mưu với Thành phố nhiều quyết sách cho giáo dục. Có thể kể đến Quyết định số 22 về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 51 về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội.

Ngành giáo dục Thủ đô cũng đã tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành cơ chế tài chính cho trường chất lượng cao và 2 quyết định về tiêu chí trường chất lượng cao, thiết thực thực hiện theo Luật Thủ đô.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giảng dạy đến năm 2015 với tổng kinh phí 354 tỷ đồng.
 
Theo Lập Phương
GD&TĐ

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ha-noi-hon-26000-gv-mam-non-se-duoc-huong-che-do-nhu-vien-chuc-836481.htm