Lần đầu tiên ngành Khoa học môi trường được ĐH Nông lâm tuyển mới với khoảng 100 chỉ tiêu ở năm 2014-2015. Đây là ngành nghiên cứu nguồn gốc, quá trình vận chuyển và chuyển hóa các chất trong môi trường; các hoạt động của con người ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật... Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm môi trường, các cơ quan nhà nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường; các công ty liên quan đến tư vấn và xử lý môi trường... hoặc có thể học chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về môi trường...

Còn ĐH Luật TP HCM sẽ tuyển thêm ngành mới là Luật thương mại Quốc tế với khoảng 70 sinh viên. Tổng chỉ tiêu dự kiến của ĐH Luật năm nay là 1.500. Cụ thể như sau:

Ngành Khối Chỉ tiêu
Chuyên ngành Luật A, A1, C, D1, D3 1.250
Quản trị kinh doanh A, A1, D1, D3 100
Quản trị - Luật A, A1, D1, D3 100
Ngôn ngữ Anh(Chuyên ngành pháp lý) A1, D1 50

ĐH Hàng hải năm nay có 3.700 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu của bậc ĐH là 3.100.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu dự kiến

Các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học:    

3.100

Khoa học hàng hải:

D840106

 

440

- Điều khiển tàu biển 

D101

A, A1

200

- Khai thác máy tàu biển 

D102

A, A1

180

- Luật và bảo hiểm hàng hải

D120

A, A1, D1

60

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

120

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A, A1

300

- Điện tự động tàu thủy

D103

120

- Điện tự động công nghiệp 

D105

120

- Tự động hóa hệ thống điện

D121

60

Kĩ thuật tàu thuỷ

D520122

A, A1

240

- Thiết kế & Sửa chữa máy tàu thủy

D106

120

- Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

D107

60

- Đóng tàu và công trình ngoài khơi

D108

60

Kĩ thuật cơ khí

D520103

A, A1

300

- Máy nâng chuyển

D109

60

- Kỹ thuật cơ khí

D116

60

- Cơ điện tử

D117

60

- Kỹ thuật ôtô

D122

60

- Kỹ thuật nhiệt lạnh

D123

60

Kĩ thuật công trình biển

D580203

A, A1

180

- Xây dựng công trình thủy

D110

120

- Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

60

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1

120

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A, A1

60

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

240

- Công nghệ thông tin 

D114

120

- Kỹ thuật phần mềm

D118

60

- Truyền thông và mạng máy tính

D119

60

Kĩ thuật môi trường

D520320

A, A1

120

Kinh tế vận tải

D840104

A,A1,D1

300

- Kinh tế vận tải biển 

D401

180

- Logistics

D401

120

Kinh doanh quốc tế

D340120

A,A1,D1

120

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

120

Ngôn ngữ Anh

D220201

A, A1,D1

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:    

600

Điều khiển tàu biển

C840107

A, A1

120

Vận hành khai thác máy tàu

C840108

A, A1

60

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A, A1

60

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510102

A, A1

60

Khai thác vận tải

C840101

A, A1,D1

120

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

180

ĐH Giao thông vận tải TP HCM có 2.700 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH là 2.300 chỉ tiêu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM

   

2.700

Bậc ĐH  

A,A1

2.300

Ngành Khoa học Hàng hải có các chuyên ngành:

D840106

   

- Điều khiển tàu biển

101

A,A1

130

- Vận hành khai thác máy tàu thủy

102

A,A1

80

Nhóm Ngành điện, điện tử:  

A,A1

 
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

 

320

- Điện và tự động tàu thủy

 

A,A1

- Điện công nghiệp

 

A,A1

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

D520207

A,A1

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp)

D520216

A,A1

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A,A1

Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các chuyên ngành:

D520122

A,A1

150

- Thiết kế thân tàu thủy

A,A1

- Công nghệ đóng tàu thủy

A,A1

- Thiết bị năng lượng tàu thủy

A,A1

- Kỹ thuật công trình ngoài khơi

A,A1

Ngành Kỹ thuật cơ khí có các chuyên ngành:

D520103

A,A1

200

- Cơ giới hoá xếp dỡ

A,A1

- Cơ khí ô tô

A,A1

- Máy xây dựng

A,A1

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có các chuyên ngành:

D580201

A,A1

360

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A,A1

- Kết cấu công trình

A,A1

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có các chuyên ngành:

D580205

A,A1

500

- Xây dựng công trình thủy

A,A1

- Xây dựng cầu đường

A,A1

- Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông

A,A1

- Xây dựng đường sắt – Metro

A,A1

Ngành Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

80

Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

D840104

A,A1

180

Ngành Kinh tế xây dựng có các chuyên ngành:

D580301

A,A1

220

- Kinh tế xây dựng

A,A1

- Quản trị dự án

A,A1

Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức)

D840101

A,A1

80

Bậc CĐ   A,A1

400

- Điều khiển tàu biển

C840107

A,A1

80

- Vận hành khai thác máy tàu thủy

C840108

A,A1

80

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

80

- Công nghệ kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô)

C510205

A,A1

80

- Khai thác vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

C840101

A,A1

80

Nguyễn Loan

Nguồn tin: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-cong-bo-chi-tieu-du-kien-2923206.html