Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các đơn vị (giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường THPT và các khối đào tạo trực thuộc Sở) sớm triển khai thực hiện việc chi quà Tết cho cán bộ, giáo viên, công nhân (CBGVCNV) trong nhà trường.

Giáo viên tại TPHCM ít nhất sẽ nhận được hỗ trợ tiền Tết là 1 triệu đồng. 

Mức chi năm nay cho mỗi người là 1 triệu đồng. Nguồn kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động sẽ được Ngân sách Thành phố bổ sung kinh phí chi quà Tết cho CBGVCNV.

Còn các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên tự cân đối kinh phí (kinh phí chi thường xuyên, nguồn thu của đơn vị) để chi quà Tết cho CBGVCNV.

Trong vài năm gần đây, mức hỗ trợ Tết cho GV tại TPHCM đều tăng. Năm ngoái, mức chi này là 900.000 đồng. Khoản tiền hỗ trợ này tuy không cao so với giá cả tiêu dùng như hiện nay nhưng là sự cố gắng lớn của thành phố góp phần chia sẻ, động viên tinh thần đối với những người công tác trong ngành giáo dục.

Hoài Nam

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/tphcm-cong-bo-muc-thuong-tet-cho-giao-vien-827718.htm