Ngày 16-1, ĐHQG TP HCM tổng kết tuyển sinh ĐH, CĐ (chính quy, không chính quy) năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tuyển sinh 2014: Đại học quốc gia Tp.HCM vẫn thi ba chung

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban ĐH và sau ĐH (ĐHQG TP HCM), cho biết năm 2014, ĐHQG TP HCM vẫn tiếp tục tuyển sinh theo kỳ thi “3 chung” của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Đồng thời, dựa vào tiêu chí của từng ngành, các trường sẽ nhân hệ số điểm môn thi cho từng ngành phù hợp.

Cụ thể một số ngành của Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật sẽ nhân hệ số 2 môn toán, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhân hệ số môn văn (ngành ngữ văn), địa lý (ngành địa lý), lịch sử (ngành lịch sử)…

Tuyển sinh 2014: Đại học quốc gia Tp.HCM vẫn thi ba chung

Ngoài ra, Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã được phép mở ngành mới đào tạo thí điểm là an ninh thông tin (trước đây là chuyên ngành).

Sẽ tuyển sinh riêng vào năm 2016

TS Nguyễn Quốc Chính cho biết ĐH QG TP HCM đang xây dựng quy trình tuyển sinh độc lập và phối hợp với một số trường ĐH xây dựng đề án tuyển sinh để có thể bắt đầu áp dụng một phần trong kỳ thi tuyển sinh 2015.

Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM tiếp tục áp dụng việc xét tuyển nguyện vọng phân ngành trong nội bộ từng trường cũng như trong toàn hệ thống, đồng thời hạn chế xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐHQG TPHCM tăng nhẹ khoảng 2% so với năm 2013. Một số trường ĐH thành viên sẽ tuyển thêm nhiều ngành mới.

Ngoài ra, ĐHQG TPHCM có kế hoạch về đề án tuyển sinh mới. Theo PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa: “ĐHQG TPHCM đang nỗ lực hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng. Trong năm 2015, sẽ thực hiện tuyển sinh riêng cho một số ngành, chuyên ngành song song với kỳ thi chính theo phương thức “3 chung”. Năm 2016, ĐHQG TPHCM sẽ áp dụng triệt để thi tuyển sinh riêng cho tất cả các trường thành viên”.

Theo Th.Vinh, NLĐ

Nguồn tin: KenhTuyenSinh