dhqg-8332-1395994278.jpg
ĐH Quốc gia được chủ động mở thí điểm ngành mới.

Thủ tướng vừa quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Theo đó, Giám đốc ĐH Quốc gia quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia.

Theo quy chế, trường được chủ động mở ngành, chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà nước. Ngoài ra, Giám đốc ĐH Quốc gia còn được quyền quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có trong danh mục đào tạo. Sau thời gian thí điểm 2 khóa học (tính đến khi tốt nghiệp), trường có nghĩa vụ báo cáo Bộ GD&ĐT, kiến nghị bổ sung vào danh mục Đào tạo Nhà nước.

Đại học Quốc gia được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. Trường cũng được quyền in các loại văn bằng, chứng chỉ, phù hợp với hệ thống văn bằng chứng chỉ của nhà nước.

Kiều Trinh

Nguồn tin: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dh-quoc-gia-duoc-chu-dong-mo-thi-diem-nganh-moi-2970381.html