TTO - Bộ GD-ĐT vừa công bố quyết định bổ sung 20 huyện có học sinh được quyền ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, việc bổ sung này nhằm thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong 20 huyện này có 7 huyện tại quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ và 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh Tây nguyên và giáp Tây nguyên.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã cho phép học sinh 85 huyện nghèo, 20 huyện biên giới, hải đảo vùng Tây Nam bộ được hưởng chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ chính quy.

Bổ sung 20 huyện học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng Đại học - Cao đẳng

Ảnh minh họa

Danh sách các huyện được bổ sung để hưởng chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy từ năm 2013 cụ thể như sau:

Tỉnh

Huyện thuộc tỉnh

Ghi chú

Thái Nguyên

Võ Nhai

Theo quyết định

số 615/QĐ-TTg

ngày 25-4-2011 của

Thủ tướng Chính phủ

Hà Tĩnh

Vũ Quang, Hương Khê

Quảng Nam

Bắc Trà My

Đắk Nông

Đăk Glong

Tiền Giang

Tân Phú Đông

Trà Vinh

Trà Cú

Kon Tum

Ngọc Hồi

 Theo công văn

số 540-CV/BCĐTN

ngày 13-3-2013

của Ban chỉ đạo

Tây nguyên

 

Gia Lai

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

Đắk Lắk

Ea Súp, Buôn Đôn

Đắk Nông

Chư Yút, Đăk Mil, Đăk Song, Tuy Đức 

Bình Phước

Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập 

NGỌC HÀ - TuoiTre.vn