TTO - Ngày 12-8, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đã công bố điểm trúng tuyển vào trường

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 2013

ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

Điểm chuẩn được xác định theo ngành học như sau:

Ngành học

ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

15.0

17.0

13.0

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

15.5

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

15.0

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

16.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

14.0

15.5

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

15.0

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

15.0

 

Kế toán

D340301

 

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

15.0

17.0

13.0

Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

16.0

 

Hệ thống thông tin

D480104

A

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

15.0

 


(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)

Ghi chú: Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của trường.

Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển:

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

500

 

 

 

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

 

100

100

50

+ CNKT xây dựng cầu

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

 

 

 

50

 

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

100

 

 

 

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

 

 

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

100

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

200

 

 

 

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

 

 

50

50

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

 

 

 

50

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

 

 

 

50

 

Kế toán

D340301

A,A1

270

 

 

 

+ Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

100

120

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

30

 

 

 

+ Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

30

 

Hệ thống thông tin

D480104

A,A1

50

 

 

 

+ Hệ thống thông tin

 

 

 

 

50

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

50

 

 

 

+ Điện tử viễn thông

 

 

 

 

50

 


Đối tượng và tiêu chí xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.

Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo. Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch.

Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn từ 10 điểm trở lên (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.

Thí sinh có nguyện vọng học hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên website của trường:http://www.utt.edu.vn.

NGỌC HÀ - TuoiTre.Vn