Ngày 4-6, UBND quận 6 đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Theo đó, đối với tuyển sinh vào lớp 6, quận sẽ tuyển những học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học được phân tuyến vào các trường THCS gần nơi cư trú.

Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn được phân tuyến vào các trường xa nơi cư trú hơn.

Đối với số học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại quận 6, có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6, nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận này sẽ được phân bổ vào các trường THCS: Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân, Đoàn kết.

Theo báo Người Lao Động