Nhằm tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở Giáo dục phối hợp với các bên liên quan tổ chức thanh tra tất cả các trung tâm trên địa bàn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Với việc tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo “Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”, các đơn vị thực hiện theo quy định tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

chung-chi-1787-1397559529.jpg
Gần đây, một số đơn vị đã tự in phôi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ không theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bộ Giáo dục nhắc nhở, các Sở Giáo dục, trường đại học phải công bố công khai thông tin, danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên và lưu trữ vĩnh viễn. Trước ngày 25/12 hàng năm, các trường đại học, sở GD&ĐT tổng hợp tình hình hoạt động của các trung tâm và báo cáo về Bộ.

Thời gian qua, việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho sinh viên tại một số trường đại học chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng đầu ra của sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng trong bối cảnh hội nhập. Thậm chí, một số đơn vị đã tự in phôi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ không theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Kiều Trinh

Nguồn tin: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/so-giao-duc-khong-duoc-tu-in-phoi-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-2978359.html