Ngày 26/2, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2013, hợp thức hóa những nội dung chính đã được nêu ra tại Hội nghị Thi và tuyển sinh 2013 được tổ chức hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Bộ GT-ĐT chính thức hợp thức hóa quy định mang máy ghi âm, thu hình vào phòng thi

Vụ việc ở Đồi Ngô, Bắc Giang trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2012 là cơ sở để Bộ GD-ĐT ra quy định cho phép mang máy ghi âm, thu hình vào phòng thi năm nay.

Về các vật dụng được mang vào phòng thi, Điều 20 của Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT sẽ được bổ sung yếu tố mang máy ghi âm, thu hình. Cụ thể: "Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo được văn bản, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì), các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”.

Bên cạnh đó, Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT cũng quy định bổ sung mới Điều 25a vào Điều 25 ở Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT, với nội dung về chấm kiểm tra, chấm thẩm định.

Về chấm kiểm tra, mỗi Hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi. Tổ trưởng tổ chấm kiểm tra phải là Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi; Chủ tịch Hội đồng chấm thi có thể phân công một thành viên của Hội đồng chấm thi làm Phó tổ trưởng, nếu thấy cần thiết. Tổ chấm kiểm tra sẽ thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận.

Với chấm thẩm định, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi tự luận của các Hội đồng chấm thi; Hội đồng chấm thẩm định chịu trách nhiệm cuối cùng và trình Bộ trưởng việc xử lưu điểm chính thức của bài thi”.

Nguồn: GDVN