Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cho các trường mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2013

Nội dung bản kế hoạch như sau:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014

Của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3240 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)


Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học Kỳ II

Ngày bế giảng năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Thứ năm

05/9/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ  05/9/2013 đến 28/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

30/5/2014

2. Tiểu học

Thứ hai

12/8/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

26 - 31/5/2014

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2014

3. THCS

Thứ hai

12/8/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến

10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014– 2015 trước 31/7/2014

4. THPT

Thứ hai

12/8/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến

10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia ngày 02, 03, 04/01/2014

- Công bố môn thi TN.THPT vào ngày 28/3/2014

- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/6/2014

5. GDTX

(BT THCS)

Thứ hai

12/8/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến

10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014

6. GDTX

(BT THPT)

Thứ hai

12/8/2013

Thứ năm

05/9/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến

10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Công bố môn thi TN.THPT vào ngày 28/3/2014

- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/6/2014

Ghi chú:

  • - Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.
  • - Nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25/01/2014 (25 tháng 12 Âm lịch) đến hết ngày 08/02/2014 (Mùng 9 tháng 01 Âm lịch).

Nguồn: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Nguồn: www.hochiminhcity.gov.vn