Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh và thành phố phía Nam có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thông tin tuyển sinh ngành khoa học xã hội và nhân văn tại khu vực phía Nam

Trường đại học

Tên trườngTên ngành, chuyên ngành
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM- Văn học và Ngôn ngữ
- Báo chí Truyền thông
- Lịch sử
- Nhân học
- Triết học
- Xã hội học
- Thư viện thông tin
- Giáo dục
- Lưu trữ học
- Văn hóa học
- Công tác xã hội
- Tâm lý học
- Đô thị học
- Đông phương học
- Quan hệ quốc tế
 
Trường Đại học Tôn Đức Thắng- Quan hệ lao động
- Xã hội học
Trường Đại học Sài Gòn- Khoa học thư viện
- Việt nam học (hệ CĐ)
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM- Việt Nam học
- Quốc tế học
- tâm lý học
Trường Đại học Văn hóa TP.HCM- Ngành Khoa học thư
- Bảo tàng học (có 3 chuyên ngành: Quản lý di sản văn hóa; Bảo tồn bảo tàng; Bảo quản hiện vật)
- Văn hóa dân tộc thiểu số
- Văn hóa học
Trường Đại học Mở TP.HCM- Đông Nam Á học
- Xã hội học
- Công tác xã hội
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng- Đông Nam Á học
- Trung quốc học
- Nhật Bản học
- Hàn Quốc học
- Việt Nam học
- Quan hệ quốc tế
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM- Đông phương học (gồm các chuyên ngành: Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Việt Nam học cho người nước ngoài)
- Quan hệ quốc tế
Trường Đại học Văn Hiến- Xã hội học (gồm các chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và Báo chí, Xã hội học kinh tế)
- Tâm lý học (gồm các chuyên ngành: Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự)
- Văn học
- Đông Phương học (gồm các ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học)
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế- Việt Nam học
- Quốc tế học (chuyên ngành Hoa Kỳ học)
Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng- Văn học
- Tâm lý học
- Việt Nam học
- Văn hóa học
- Báo chí
Trường Đại học Đà Lạt- Xã hội học
- Văn hóa học
- Văn học
- Lịch sử
- Việt Nam học
- Công tác xã hội – Phát triển cộng đồng
- Đông ph­ương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học)
- Quốc tế học
Trường Đại học Quảng Nam- Việt Nam học
- Công tác xã hội (hệ CĐ)
Trường Đại học Tây Nguyên- Văn học
- Triết học
Trường Đại học dân lập Duy Tân- Văn học
- Quan hệ quốc tế
Trường Đại học Dân lập Phú Xuân- Văn học
- Lịch sử
- Việt Nam học
Trường Đại học Phan Châu Trinh- Việt Nam học
- Văn học
Trường Đại học An Giang- Việt Nam học
Trường Đại học Bạc LiêuTiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Trường Đại học Cần Thơ- Văn học
- Thông tin học
Trường Đại học Đồng Nai (Hệ CĐ)- Thông tin - Thư viện
Trường Đại học Đồng Tháp- Quản lí văn hóa
- Công tác xã hội
- Việt Nam học
Trường Đại học Thủ Dầu Một- Công tác xã hội
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu- Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học)
Trường Đại học Bình Dương- Xã hội học
- Văn học
- Việt Nam học
Trường Đại học Dân lập Cửu Long- Đông Phương học
- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng- Đông phương học (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc)
- Việt Nam học
Trường Đại học Tây Đô- Văn học
- Việt Nam học
Trường Đại học Võ Trường Toản- Văn học


Trường cao đẳng

Tên trườngTên ngành, chuyên ngành
Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2- Báo chí
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM- Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
- Khoa học Thư viện
- Quản lí văn hóa
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn- Việt Nam học
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận- Việt Nam học
Trường Cao đẳng Bình Định- Việt Nam học
- Khoa học thư viện
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt- Việt Nam học
- Thư viện thông tin
Trườg Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk- Công tác xã hội
- Khoa học thư viện
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang- Công tác xã hội
- Việt Nam học
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang- Khoa học thư viện
- Quản lí văn hóa
Trường Cao đẳng Bến Tre- Việt Nam học
Trường Cao đẳng Cần Thơ- Việt Nam học – văn hóa du lịch
- Khoa học thư viện
Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh- Khoa học thư viện
Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh- Khoa học thư viện
- Việt Nam học
- Công tác xã hội
Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long- Việt Nam học
- Khoa học thư viện
- Quản lí văn hóa

Nguồn tin: KenhTuyenSinh