Năm 2014 Trường ĐH Luật TP.HCM nhận được 11.350 hồ sơ (1.500 chỉ tiêu), tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, trong từng ngành cụ thể tỷ lệ “chọi” có nhiều biến động.

Trong đó, ngành quản trị - luật hồ sơ tăng gần gấp đôi (từ 555 lên 907 hồ sơ), nên trở thành ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất với 1/9. Trong khi đó, ngành quản trị kinh doanh tỷ lệ này giảm từ 1/4,7 xuống 1/2. Ngành luật giữ mức ổn định với 1/8 (9.944 hồ sơ/1.250 chỉ tiêu).

Theo TNO