ĐH Công đoàn có điểm chuẩn cao nhất ở khối A1 với 19. Chi tiết ở các ngành như sau:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

 ngành

1

Bảo hộ Lao động

A

15,5

91

177

A1

15,5

86

2

Quản trị Kinh doanh

A

18,0

122

396

A1

19,0

137

D1

18,5

137

3

Quản trị nhân lực

A

18,0

81

254

A1

19,0

106

D1

18,5

67

4

Kế toán

A

18,5

155

384

A1

19,0

134

D1

18,5

95

5

Tài chính Ngân hàng

A

16,5

90

361

A1

17,5

137

D1

16,5

134

6

Xã hội học

C

15,0

63

78

D1

15,0

15

7

Công tác xã hội

C

18,0

144

190

D1

16,5

46

8

Luật

C

19,0

168

297

D1

18,5

129

Tổng cộng:

2137

2137

Điểm trúng tuyển liên thông đại học là:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

1

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

5

15

A1

13,0

4

D1

13,5

6

2

Kế toán

A

13,0

10

29

A1

13,0

7

D1

13,5

12

3

Tài chính Ngân hàng

A

13,0

9

29

A1

13,0

7

D1

13,5

13

Tổng cộng:

73

73

Điểm trúng tuyển liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

1

Kế toán

A

10,0

1

1

2

Tài chính ngân hàng

A

10,0

1

1

Tổng cộng:

2

2

Hoàng Thùy - VnExpress.Net