TTO - Học viện Báo chí và tuyên truyền đã chính thức công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, chuyên ngành có điểm chuẩn cao nhất khối C là báo truyền hình: 23 điểm.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO"

Hai chuyên ngành khối D1 có điểm cao nhất là quan hệ công chúng và báo mạng điện tử: 22 điểm. Điểm trúng tuyển thấp nhất khối C và D1 là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị Mác - Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Tên ngành/ chuyên ngành

Khối C

Khối D1

 

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa xã hội khoa học

16.5

16.5

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý kinh tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

21

18.5

Quản lý văn hóa tư tưởng

18

17

Chính trị phát triển

17

17

Quản lý xã hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục lý luận chính trị

17.5

17

Văn hóa và phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học quản lý nhà nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

20.5

19

Báo phát thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng điện tử

21.5

22

Báo chí đa phương tiện

20

19.5

Xuất bản

20.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

20

20

Công tác xã hội

22

20.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18


Hội đồng tuyển sinh nhà trường cũng thông báo để thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, khóa học này, Học viện Báo chí và tuyên truyền quyết định miễn học phí cho sinh viên vào học các chuyên ngành: triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị. Học viện xét tuyển nguyện vọng bổ sung với điểm xét tuyển ở ngành thấp nhất là 17,5 điểm. Chỉ tiêu, ngành, điều kiện xét tuyển cụ thể như sau:

Ngành/chuyên ngành

Khối C

 

Khối D

Chỉ tiêu

 

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học Mác-Lênin

 

 

12

18

Chủ nghĩa xã hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

18

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

 

 

9

18,5

Chính sách công

 

 

5

18


Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ ngày 10-8 đến hết ngày 30-8. Sau khi xét tuyển nguyện vọng 2 đợt 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, học viện sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 các đợt kế tiếp và sẽ có thông báo sau.

Ngọc Hà - TuoiTre.Vn