Thanh tra Bộ GD&ĐT cùng với các sở sẽ giám sát và hướng dẫn việc kiểm tra thiết bị ghi âm, ghi hình học sinh được phép mang vào phòng thi.

Nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện và xử lý các sai phạm để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra đột xuất công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh thành.

Thanh tra Bộ, Sở sẽ làm việc theo nguyên tắc không báo trước, đồng thời có thanh tra cắm chốt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Thanh tra Bộ, Sở sẽ làm việc theo nguyên tắc không báo trước, đồng thời có thanh tra cắm chốt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là giám sát công tác điều hành của chủ tịch và các thành viên trong ban lãnh đạo hội đồng coi thi, đồng thời giám sát việc lưu giữ các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân và hướng dẫn việc kiểm tra thiết bị ghi âm, ghi hình học sinh được phép mang vào phòng thi.

Theo quy định, khi đi làm nhiệm vụ, đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công việc của ban chỉ đạo thi. Khi thấy cần thiết thì đoàn có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết. Bộ cũng sẽ cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh thành.

Bộ Giáo dục giao quyền cho giám đốc Sở đề nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội huy động cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi nếu thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, các Sở cần cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại hội đồng coi thi, đảm bảo cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí một cán bộ thanh tra để làm công việc giám sát. Trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cấp Sở có quyền quyết định số cán bộ thanh tra cắm chốt đối với hội đồng coi thi dễ xảy ra sự cố.

"Sở cũng tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn...", Chánh thanh tra Bộ Giáo dục Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh.

Quá trình chấm thi tốt nghiệp cũng sẽ được các đoàn thanh tra Bộ, Sở giám sát chặt chẽ từ việc bố trí chấm 2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt đến giao, nhận bài thi, thực hiện quy trình, quy định về chấm thi, chấm kiểm tra 5% số bài...

Kiều Trinh - VnExpress.Net